Min väninna och släktforskarkollega Annelie sa att hon börjar tro att det är Hans i Starbo som har befolkat världen! Alla verkar härstamma från honom. Jag fick också upp intresset för Hans i Starbo och upptäckte då att min farmor, farfar, mormor och morfar är alla ättlingar till honom i rakt nedstigande led! Det är inte bara Per Hindrichsson Finne i Snöån som mina far- och morföräldrar härstammar från! Det är anbortfall som heter duga i min släkt.

Nu blev det intressant. Vem var Hans i Starbo egentligen? Att få fram fakta om en person som är född någon gång runt 1430 är svårt. Jag kan inte göra annat än läsa om vad andra forskare kommit fram till och så Wadfors domboksavskrifter förstås.

Norr om Övre Starbo finns flera lämningar efter tidig järnhantering. Vad som menas med tidig, vet jag inte men det borde vara ett par hundra år före 1600-talet. Det har existerat en masugn från “urminnes” fram till 1700-talet vid Starbo nedre hytta. Vår Hans i Starbo bör ha kallat sig för bergsman.

Att Hans familj var rik och inflytelserik i trakten vittnar inte minst sonen Olof Hanssons sigill om. Annars var det bara borgare och prästerskap som hade eget sigill på medeltiden. Olof hade beseglat ett pergamentsbrev år 1518, som jag nu har bild på. Annelie har lyckats komma över en digital kopia.

Av Hans i Starbos fem kända barn är jag släkt i rakt nedstigande led med tre, Olof, Bengt och Ingrid. Det är inte bara Olofs sigill som gör att man drar slutsatsen att familjen var rik. På den här tiden gifte man sig ståndsmässigt, dvs barn till rika bergsmän gifte in sig i andra rika bergsmanssläkter. Dottern Ingrid gifte sig med bergsfogden Lasse Rafvaelsson. Av Västerbergsslagens samlade förmögenhet ägde Lasse själv en tredjedel. Lasses sonson var “rike Widich Hansson” som hade gift sig rikt. Arvet efter svärföräldrarna lär ha varit på 60.000 daler, som Widich lyckades hämta hem.

En dotter till Olof Hansson gifte sig med Godsven Hansson i Hagge. Gustav Vasa skrev ett personligt brev till “Godhe Sven” 1551 och uppmanade honom att tillsammans med “menige bönder” …..upptage och bruke thett sölfberg som ved Bischopsberga ligger…”

Kungens brev till Godsven visar att han var väl underrättad om Godsvens person och företagsamhet. Det förtroende som kungen gav en enskild man av folket tyder på att Godsven hade en ställning som den förmögnaste i socknen. Vid 1571 års förmögenhetsbeskattning var Godsven inte med, han hade dött mellan åren 1564-68 men sonen Lasse Svensson i Hagge redovisar 95 lod silver och detta var hans del av arvet. Han kom närmast fogden i Silvberget som toppade skaran av “silverknapar” och till den kretsen hade Godsven Hansson givetvis hört.

Olof Hanssons sondotter Mertila Andersdotter hade en son Israel Rasmusson i Kolviken, som var riksdagsman och Mertilas syster Anna gifte sig först med knekthövitsman Hans Svenske och sedan med Peder Dollman som var borgare i Stockholm.

När jag läste i Wadfors byalängder över Starbo, var det ett namn som ögonen fastnade på flera gånger innan jag tänkte till över vad jag såg:

2:a biskopen, teologie professorn Jesper Swedberg f 1653 i Uppsala. Gift två gånger, med första hustrun Sara Behm hade han sonen Emanuel Swedenborg. När hustrun dog gifte han om sig med kyrkoherdens dotter i Norrbärke, Sofia Bergia.

Emanuel Swedenborg lät bekant och vid närmare efterforskning så visade det sig att den kände vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg hade bott i Starbo!!! Vid den här tiden, i slutet på 1600-talet hade mina anfäder flyttat från Starbo men de hade kusiner som bodde kvar i Nedre Starbo där Emanuels familj också bodde.

Familjen Swedberg som också Emanuel hette innan han blev adlad Swedenborg flyttade sedan till Uppsala.

Jag läste lite om Emanuel Swedenborg och upptäckte då att hans förfäder var av ätten Stierna. Oj, det är min dotters förfäder också! Det måste undersökas och nu har jag sett att min dotter är släkt med, förutom Swedenborg, självaste Barbro Stigsdotter som räddade Gustav Vasa och Georg Stiernhielm som anses vara den svenska skaldekonstens fader. Konstnären Anders Zorn är också en släktmedlem liksom Majoren Daniel Jonsson som finns avbildad i Mora kyrka.

Ja, och Anders Zorn, han är ju även ättling till Hans i Starbo!

Släkforskningen kan ta sig oanade vägar!

Pergamentsbrev från 1518. Ett av sigillen längst ner ägdes av Olof Hansson i Starbo