Idag är det på dagen 312 år sedan den ”välaktade” och ”den gamle mannen” Päder Hansson Nääs begravdes. Han är en av de mest färgstarka personligheterna i min släkt som jag åtminstone vet om vid dags dato.

En storskojare som det är tveksamt om man egentligen vill vara släkt med. Samtidigt blir det en krydda åt släktforskningen när man kan få reda på detaljer vad en historisk person sysslade med. Per Hansson är min farmors morfars mormors morfars far. Han är även min morfars farmors mormors mormors farfar

Per Hansson föddes 1626 eller 1627 på Näs gård i Norrbärke, föräldrarna var Hans Persson och Karin Nilsdotter. Hans Persson var i sin tur son till Kyrkoherden i Grangärde Petrus Andersson Svärdsjöensis. Karin Nilsdotter var dotter till Bergsfogden Nils Nilsson i Marnäs och hans hustru, Brita Widichsdotter (dotter till ”rike Widich” Hansson). Som prästson och skrivkunnig ägde Hans Persson respekt och förtroende hos befolkningen. Då hans granne Erik Larsson i Simonsbo säljer sin arvedel i Grytnäs, har Hans Persson skrivit köpebrevet åt honom. Han var under många år nämndeman, sexman och fjärdingsman. 1652 och 1655 deltog Hans Persson i riksdagen som bondeståndets talesman. Hans Pedersson på Nääset avled 1684.

Många gånger har jag skänkt Salig Björn Isheden tacksamma tankar, som har lagt ner ett strålande släktforskningsjobb och skrivit många och mycket bra artiklar. Det är tack vare en artikel i Släktforskaren nr 60 1996 som han skrivit som jag kan skriva följande levnadshistoria. Björn skriver om Per Hansson att han verkar ha varit en mycket självsvåldig person som säkert vållade fadern många problem men samtidigt blev ett stöd för honom när han blev gammal.

Vid några tillfälllen bland annat 1660 och 1662 tog Per Hansson upp ärenden i tingsrätten i sin fars ställe, vilket påpekades som olämpligt. 1665 klandrar han sin fars försäljning av arvedelen i Norrvik. 1668 söker han att kvitta ett krav som ställts på hans far genom att lämna gamla kläder.

1649 har han ett oäkta barn med Anna Mattsdotter i Skärsjö, Stora Tuna. Därefter värvas han till soldat vid Västmanlands infanteri och överste Philips regemente. Han gifter sig första gången 1651 med Sara Mattsdotter från Ludvika. Vid giftemålet bosätter han sig i Östansbo som är hans mors arvedel. Där driver han ett gästgiveri.

Per Hanssons morfar Nils Nilsson i Marnäs hade köpt hemmanet 1638 av gamle Per Hansson i Östansbo, som sålde det ur släkten på grund av bötespengar till kronan han inte hade kunnat betala.

Per Hansson (d y) söker senare att lösa ut en morbror, vilket leder till långdragna tvister. En mosterdel löser han 1668 och sin mors arv får han 1676 genom en överlåtelse av fadern.

1655 har han ett oäkta barn med Karin Persdotter i Morgården. Vid denna tid etablerar han sig som borgare i Köping, där han kvarstår till omkring 1659 under namnet Per Hansson Nääs. Sonen Johan tog över gästgiveriet. 1661 gifter han sig för andra gången med Karin Persdotter från Björbo i Norrbärke. 1662 är han gruvfogde i Grangärde men avsätts redan 1664 då han uppmanat allmogen att ej låta väga sitt järn i vågen i Vik.

Det största rabaldret väckte säkert Pers inblandning i “Mor-Hampus” stöldturnéer. Mor-Hampus hette egentligen Hans Larsson och var bosatt i föräldrahemmet Västermoren. Han var för övrigt bror till min mormors farfars farfars farfars mor. Vid en rättegång 1669 berättar Mor-Hampus om en vidlyftig stöldturné han företagit via Nya Kopparberget mot Norge först, men sedan över Stora Tuna, Hedemora, Gävle och till Stockholm, där han med båt tagit sig över till Finland.

Han avslöjar vid förhöret att Per Hansson i Östansbo försett honom med falska pass. Än större sensation blir det när Mor-Hampus avslöjar att han och Per stulit tackjärn i Lernbo och forslat till Hans Perssons gård i Näs – med Hans vetskap! Hans försöker fria sig och sonen från anklagelserna men saken kan bevisas och Per erkänner samtidigt passförfalskningen. Per Hansson gifter sig för tredje gången 1696 med Maria Nilsdotter Pijl från Hjusjö socken. Med åren mildras bedömningen av hans vandel. 1697 nämner häradsrätten honom i ordalagen “välaktad” och “den gamle mannen” Päder Hansson Nääs. Han dör 1698 och begravningen sker den 18 juli.